[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

กลับมารีวิวกระเป๋าแบรนด์เนมกันอีกสักรอบ ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับ
เป็นความคิดของพี่เท่านั้นที่รู้สึกว่าไม่เข้ากับการใช้งานของพี่วิวเอง หวังว่าทุกคนจะชอบและเอาไปเป็นข้อมมูลในการเลือกซื้อกระเป๋าสักใบนะคับ^^

Thanks for the footage clip 🙂
1.KWShops
2.Handbagholic
3.Tamara Kalinic
4.408california408

ฝากติดตามช่องทางพี่วิวด้วยนะครับ
Youtube : Millionview.s
IG , FB : Millionview.s
Line : Chitponi (For work)


รีวิวกระเป๋าแบรนด์ ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel Millionview.s

รีวิวกระเป๋าแบรนด์เนมที่ซื้อมาแล้วไม่ชอบ ไม่คุ้ม!! : Millionview.s

https://www.youtube.com/watch?v=wBhE97iMT1M

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]