hot deal Promotion

ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
อย่าลืมใส่ Code โปรโมชั่น

Close


Fish Food 144 บาท UFO แคลเซียมแท่ง สำหรับกุ้ง แบบแพค 12ซอง (ส่งฟรี) Pets

UFO แคลเซียมแท่งสำหรับกุ้ง – มีส่วนผสมจากสาหร่ายสไปรูลิน่า– ช่วยเร่งการลอกคราบของกุ้ง– ทำให้เปลือกกุ้งแข็งไวหลังจากลอกคราบ– ทำให้กุ้งแข็งแรงสมบูรณ์วิธีใช้– สามารถให้กุ้งกินทั้งแท่ง และหักแบ่งให้กุ้งกินได้– ไม่ละลายน้ำ – น้ำไม่เน่าเสีย และไม่เปลี่ยนค่า PH ของน้ำส่วนผสม – แคลเซียม (Calcium) ช่วยเสริมสร้างเปลือก –

Read more