hot deal Promotion

ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
อย่าลืมใส่ Code โปรโมชั่น

Close


IKEA Buy with your Time คือแคมเปญแรกของโลก ที่สามารถจ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์ด้วยเวลา…

IKEA Buy with your Time คือแคมเปญแรกของโลก ที่สามารถจ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์ด้วยเวลาในการเดินทางได้ . . เพราะ IKEA รู้ดีว่าสาขาของตัวเองนั้นอยู่ไกลจากตัวเมืองพอสมควร ทำให้ผู้บริโภคเกิดความขี้เกียจที่จะเดินทางมา กลัวเสียเวลา มาแล้วไม่รู้จะได้อะไรกลับบ้านหรือเปล่า แคมเปญสุดเจ๋งนี้จึงเกิดขึ้น !! ปลูกผักแล้วได้เงิน เตรียมตัวให้พร้อม เล่นเกมส์แล้วได้เงิน

Read more